מֶחלפים #16

Be patient my heart
Be patient my soul,
Keep holding your breath
Countdown the fall.
Be patient my mind
Keep calm and intact,
Once you find what you seek
There's no turning back.

מיכל אסתר ברקאי

דימוי: חניתה אילן, חי הנושא את עצמו, שמן על נייר, פרט מהמיצב בגללי הים סוער, 2022. צילום: נטע מוזס