מֶחלפים #7

אם יוולד לי ילד או ילדה

עם אף כמו שלי

ועיניים חידה

בין שאר התכונות,

אעביר בלא מודע

את הנטייה לאבד

ולתור אחר האבדה.

מיכל אסתר ברקאי

רישום: מרב שין בן-אלון, 2014, "Naked Dream"