מֶחלפים

Doubt covers me
Like night envelops day so true
Still I allow this veil to be
For I love the mark I leave on you
And if I perish whole
As night leaves day no clue
Still I'll play my silent role
For I've left my mark on you
But if dawn will us surprise
Calling me with light and shine
Take I must my lonely rise
And the mark no longer mine.

מיכל אסתר ברקאי

דימוי: אתי לוי "תנועה מעגלית שאינה קצובה", דיו סת״ם על נייר, 2019