יובל קדר הצייד האמיץ. 2010 . 70 על 100 . שמן על בד. צילום אבי אמסלם