ספרן של אור תשובה ודניאל הייבלום ★ ״אלטרנטיבה לנרטיב: פרקטיקות פוליטיות חיוניות בתרבות החזותית״

הספר מבקש להאיר באור חדש את העיסוק המתמשך בנרטיבים היסטוריים ולאומיים ולקרוא תיגר על התפיסה ההיסטורית שמבנה את מציאות החיים העכשווית בישראל. צמד החוקרות הצעירות, אור תשובה (28) ודניאל הייבלום (32), מציעות לבחון מחדש את הידע הפוליטי שברשותנו דווקא באמצעות שאלות הנוגעות לתשתית ולמנגנוני ייצור – כאלטרנטיבה לצורה הנרטיבית המוכרת, ששולטת בתודעת העבר הלאומית ומהווה פורמט מרכזי לייצור ולייצוג ידע על אודות העבר.

168 עמודים, 98 ₪, ניתן לרכוש באתר הוצאת פרדס ובחנויות נבחרות.