20 דצמבר

מֶחלפים #5

למאהביי האחרונים כולם
הנשכחים מלב והזכורים […]