1 מרץ

מֶחלפים #13

אט אט נישאתי לו
אט ובמרירות נישאתי לאהבתו
בש […]