7 אפריל

בכורה ארצית ליצירת מחול "בינינו" מאת גיל קרר

16.4 קיבוץ געתון // 19.4 תל אביב // 1.5 פרדס חנה // 2. […]