29 אפריל

שחר סריג על תערוכת יחיד של הדס חסיד בגלריה ג'ולי מ

'ההפך מגאווה'
כתיאור כללי מאוד של רושם ראשונ� […]