19 יולי

*** שום פלפל ומין אנאלי *** טור חדש

והפעם, בפינתו הקאתי קצת בפה – אסור לנו להש […]