4 ספטמבר

2 תערוכות /\ מחוות לאליהו גת


"מודל"                                   […]