10 ינואר

'מלכודת תנועה' סמאח שחאדה ומיכאל חלאק

גלריה אידריס, מנדלי מוכר ספרים 8 ת"א

11.0 […]

27 נובמבר

השקת גלריה חדשה "אידריס"

 
"עדיין מוקדם לשקיעה" Still early for sunset
� […]