8 מרץ

מֶחלפים #17

Some wind is calling,
I don't know where from.
It has no scent nor color,
But a […]

14 נובמבר

מֶחלפים #16

Be patient my heart
Be patient my soul,
Keep holding your breath
Countdown the […]

24 אוגוסט

מֶחלפים #15

אולי רוב חיי מתרחשים בסתיו,
רוח נוּגֶה וגעגו […]

14 יולי

מֶחלפים #14

נשיות היא איבר
שבמרוצת השנים
נפצע ונשבר,
מתא […]

22 מאי

מֶחלפים #12

אין זמן לצער
אין זמן לברר
איזה רגש שוכן בי
וה […]

1 מרץ

מֶחלפים #13

אט אט נישאתי לו
אט ובמרירות נישאתי לאהבתו
בש […]

9 פברואר

מֶחלפים #10

שיר סתיו

היבבות הארוכות
של כינורות
הסתי […]

3 אוגוסט

מֶחלפים #11

My wings folded
My sight is short
At home and grounded
I change my coat.
Here I' […]

23 יוני

מֶחלפים #6

לא ביקשתי שינוי
ביקשתי להשתנות
להחליף פְּני […]

4 מאי

מֶחלפים #7

אם יוולד לי ילד או ילדה
עם אף כמו שלי
ועיניים […]

15 מרץ

מֶחלפים #9

אם אוכל למנוע לב אחד ממכאוביו
אז לא היו חיי ל […]

3 פברואר

מֶחלפים #8

"צף שנים בים אין־סירות
עשיתי כל שביכולתי � […]