14 יולי

מֶחלפים #14

נשיות היא איבר
שבמרוצת השנים
נפצע ונשבר,
מתא […]