4 יוני

ספרו החדש של סמי שלום שטרית "אפידימיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר"

שטרית על הספר
״לא התכוונתי לכתוב ספר שירים ו […]