1 אוקטובר

עדו ברקוביאר 'למנט'

פתיחה: ביום חמישי 6.10 בשעה 20:00
אוצרים: שחר סרי� […]

22 ספטמבר

עדו ברקוביאר 'מי לא יראה' אוצר: איתן בוגנים בסדנאות האמנים

עדו ברקוביאר
 
'מי לא יראה'
 
אוצר: איתן בוגני […]