9 פברואר

מֶחלפים #10

שיר סתיו

היבבות הארוכות
של כינורות
הסתי […]