מענק לאמנות במרחב הוירטואלי

מענק מבואות לאמנות במרחב הוירטואלי מיועד לפיתוח מיזמים אינטרנטיים המאתגרים את גבולות האמנות והשיח על אמנות בסביבה הדיגיטלית. המענק מבקש לתמוך ביצירת פרויקטים חדשים או פיתוח קיימים, ובזאת לתרום להעמקת השיח על ועם אמנות, ולהרחיב את מנעד נמענותה בקרב קהל מקומי ובינלאומי. המענק נחנך ב-2022 בתמיכתה של משפחת בראל, ומנוהל על ידי מבואות: קרן הרעיונות ע״ש יואב בראל (ע״ר).

יואב בראל [1977-1933] היה אמן, שעסק ביצירה פלסטית במגוון אמצעים וטכניקות, בהוראה וכתיבת ביקורת אמנות. בראל שימש כדמות מרכזית בניסוח תפקיד האמן והמבקר כסוכני תרבות, בתקופה של תמורות סוערות בשדה האמנות בשנות ה-60 וה-70, ושימש איש שיח וחזון ליוצרים במדיומים רבים. בהשראת רעיונותיו העתידניים, תומכת מבואות בפעולות עכשוויות של פיתוח ומחקר על ועם אמנות, במרחבים מגוונים.

המענק, על סך 36,000 ש״ח, יוענק לפרויקט אחד עבור יצירת פלטפורמה חדשה או פיתוח קיימת. יבחנו הצעות לפרויקטים אמנותיים, מגזינים, תערוכות והתערבויות, אשר עושות שימוש במרחב הוירטואלי. עדיפות תינתן למיזמים בין-תחומיים, רב-לשוניים ונגישים תרבותית, ולמגישות ומגישים אשר פועלים ללא תמיכה ממסדית, בפריפריה החברתית והגאוגרפית.

כללים למענק

ההגשה מנוסחת בלשון ׳אתה׳ אך פונה לכל המגדרים.

הגשה למענק תעשה על ידי המועמד [ניתן גם להגיש כזוג, קולקטיב או עמותה].

לוחות הזמנים יקבעו בהתאם לפרויקט הנבחר ויוגדרו בשיתוף עם הזוכה.

על הזוכה להציג את לוגו מבואות באתר הפרויקט ולציין את התמיכה בפרסומים.

מבואות שומרת לעצמה את הזכות לתיעוד תהליך ההקמה ופרסום הפרויקט באתר הקרן וברשתות החברתיות בשיתוף הזוכים.

הקרן תפרסם את רשימת הזוכים עד לתאריך 15.5.2022.

על ההגשה

נא לכלול את הפרטים הבאים מרוכזים בקובץ PDF יחיד שלא יעלה על 10MB:

עמוד שער הכולל שם ופרטי התקשרות.

קורות חיים של המגיש העיקרי [עד עמוד] ולינק לאתר פעילות מרכזי.

הצעת פרויקט [עד שני עמודים] הכוללת חזון והצהרת כוונות, פירוט יוצרים נוספים ואנשי צוות מתחום הדיגיטל. ייבחנו פרויקטים בשלבי פיתוח שונים, אנא ציינו עבור מה התמיכה מיועדת.

לוח השראות, רפרנסים וסקיצות [במידה ויש].

תקציב וציון תמיכות נוספות [מומלץ לצרף הצעות מחיר]. על התכנון התקציבי לגלם את תחזוקת הפרויקט לטווח של שנתיים מהעלייה לאוויר.

במידה ומדובר באתר קיים יש לצרף דוח כניסות מ-12 החודשים האחרונים.

ועדת הפרס לשנת 2022: ורד מימון, עדי אנגלמן, דפנה קרון, ליאור זלמנסון, בתיה דונר.

ניהול הפרס מטעם מבואות: שירז גרינבאום, מיכל ואעקנין.

סיום מועד הגשה: 31.3.22

שאלות ניתן להפנות דרך עמוד צור קשר.