רותם רוזנבוים חי

צייר בוגר המדרשה לאמנות 2014, יוצר ציורים נרטיביים פרועים ואינטנסיביים ורישומי קו דיגיטליים.

www.rotemrozenboim.com