מֶחלפים #1

געגועיי לַעולם

הם אינם

געגועים לַעולם

שבוֹ כולם.

געגועיי לַעולם

ביני לביני

הם הגעגועים

לַעולם שלי.

מיכל אסתר ברקאי

דימוי: חן כהן, ללא כותרת