22 ספטמבר

אדוה דרורי "כיבוי אורות" בגלריה לאמנות, גן שמואל

אדוה דרורי
'כיבוי אורות'
2.10 – 1.1
אוצרת: אור […]