23 יוני

מֶחלפים #6

לא ביקשתי שינוי
ביקשתי להשתנות
להחליף פְּני […]

4 מאי

מֶחלפים #7

אם יוולד לי ילד או ילדה
עם אף כמו שלי
ועיניים […]

15 מרץ

מֶחלפים #9

אם אוכל למנוע לב אחד ממכאוביו
אז לא היו חיי ל […]

3 פברואר

מֶחלפים #8

"צף שנים בים אין־סירות
עשיתי כל שביכולתי � […]

20 דצמבר

מֶחלפים #5

למאהביי האחרונים כולם
הנשכחים מלב והזכורים […]

3 דצמבר

מֶחלפים #4

"אל תאנחנה עוד, בנות.
גברים בוגדניים היו מ� […]

15 נובמבר

מֶחלפים #3

Doubt covers me
Like night envelops day so true
Still I allow this veil to be
Fo […]

27 אוקטובר

מֶחלפים #2

יש לי משהו להגיד
והוא בכל תא ובכל גיד
והוא בפ […]

4 אוקטובר

מֶחלפים #1

געגועיי לַעולם
הם אינם
געגועים לַעולם
שבוֹ � […]

10 יוני

3 אהבות מימי הסגר ★ המלצות לכבוד שבוע הספר העברי

הזדמנות לעודד יוצרים מקומיים ולרכוש ספרים � […]